3.A navštívila knihovnu

Dne 15.11.2019 naše třída 3.A ZŠ Šafaříkova navštívila nově otevřenou knihovnu ve Valašském Meziříčí, která se nachází v budově kina na Mostní ulici. Paní Mgr. Pavla Holmanová nejprve děti seznámila s novými a krásnými prostorami dětského oddělení, řádem a pravidly. Ukázala všem, jaké knihy i časopisy si mohou mladí čitatelé zapůjčit domů, pod jakým písmenem nebo číslem danou knihu hledat.

Více …

Deváťáci si vyšli společně s prvňáky na špacír.

Jenoho slunného říjnového odpoledne se dohodly třídy 9.C s 1.B na společné vycházce do Minizoo Štěpánov. Třídní učitel deváťáků Jaromír Klimek vzal do baťůžku foťák, sladkosti a sušenky, prvňáčci si vzali drobné penízky na sáčky s krmením a na kokina, deváťáci vzali za ruku každý svého prvňáčka a paní učitelka Bára Farkašová s vychovatelkou Evou Linduškovou si vzaly tenisky a ohodlání stačit tempu při svižné chůzi do kopce a samozřejmě všichni dobrou náladu!

Více …

Rodilý mluvčí z Rakouska v naší hodině němčiny

Ačkoli jsme obklopeni německy mluvícími zeměmi, pro naše žáky se skýtá ve školním prostředí velice málo příležitostí k reálným setkáním s rodilými mluvčími němčiny. V naší 7.B se ale objevila skvělá příležitost v podobě tatínka našeho Danka Stubenvoll, který je rodilý Rakušan. Dankovi rodiče se sami nabídli, že by mohl pan Stubenvoll naše žáky skupinky 7.AB v některé hodině navštívit a připravit pro ně zajímavou hodinu. Počkali jsme jeden rok, až se žáci naučí alespoň základy němčiny a budou schopni více komunikovat, a pozvali jsme pana Stubenvoll k nám do školy.

Více …

STÁVKA – přerušení provozu školy 6.11.2019

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, cizí strávníci,

na středu 6.11.2019 vyhlásilo vedení “školských odborů” stávku za jiné hospodářské a sociální zájmy. V naší škole se rozhodla stávkovat drtivá většina všech zaměstnanců (kromě 2-3) a proto nejsme schopni zajistit fungování školy ani v omezeném režimu. Proto ruším ve středu 6.11.2019 vyučování i zájmové vyučování – tedy školní družinu a školní klub. Zároveň je přerušen provoz školní jídelny.Je však možné, že na základě reakce vlády bude stávka v úterý odvolána. V tom případě bychom Vás neprodleně informovali na webu či nástěnkách školy a zákonné zástupce i prostřednictvím aplikace Bakaláři – Komens. 

S úctou

Mgr. Milan Hendrych